K12-exam-app for students and teachers: detailed digital (RDF) curriculum in NL as a linking pin to connect information domains

Nominees

Voorbeeldpagina van de proeftuin Linked Data - havo eindexamens (K12-exam-app for students and teachers - based on Linked Open Data)

K12-exam-app: detailed digital (RDF) curriculum in NL to connect information domains

In The Netherlands, we used the standardized detailed K12-digital curriculum (in RDF) as linking pin between the paragraphs of the (traditional) publishers educational books (published as linked data; the exam items and their scores (published as linked open data); and to relevant open learning material like the Khan Academy. This resulted in an exam app for secondary schools: https://proeftuinexamens.kennisnet.nl/homepage/index . We were inspired some years ago by Achievement Standards Network (ASN) and the Common Core State Standards. The opportunities for adaptive personalized learning are numerous. The detailed digital curriculum is part of a larger semantic educational network.

=============================================
Proeftuin Linked Data (PLD) havo eindexamens:
https://proeftuinexamens.kennisnet.nl/homepage/index

De Proeftuin is een online applicatie die helpt om onderwijs op maat te bieden voor leerlingen van havo 4/5 die willen oefenen met eindexamens voor de vakken economie, aardrijkskunde, Engels, management & organisatie, biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde. In deze versie van de Proeftuin (PLD3) oefenen leerlingen voor hun eindexamens, vullen hun scores in en docenten en leerlingen krijgen een overzicht van de mate waarin leerlingen onderwerpen en vaardigheden beheersen, welke hoofdstukken uit de methode of uit 'open content' zij nogmaals door kunnen nemen en welke andere examenvragen zij kunnen oefenen. Dit is mogelijk doordat er in de Proeftuin een verbinding is gelegd tussen:
** de kernprogramma's die ontwikkeld zijn door SLO;
** de vragen uit de centrale examens van de afgelopen jaren;
** de TIA (toets- en itemanalyse) resultaten op basis van de scores die leerlingen op de eindexamens hebben gehaald;
** de resultaten die leerlingen behalen bij het oefenen van vragen uit 'oude' examens ter afronding van leerstof of ter voorbereiding van het centraal examen;
** de leerstof uit de methode die betrekking heeft op de verschillende vragen uit de examens;
** open leermateriaal dat betrekking heeft op de verschillende vragen uit de examens.

De basis van de proeftuin is de kernprogramma's van SLO (Leerplan / curriculum ontwikkeling - slo.nl) die via het OBK (onderwijsbegrippenkader) als Linked Open Data zijn gepubliceerd. In feite zijn 4 informatiedomeinen middels Linked (open) data met elkaar verbonden via die kernprogramma's:
1. de methodestructuur van in totaal 36 methodes verdeeld over 8 vakken
2. de examenitems, die geoefend kunnen worden via bijv. examensite.nl
3. de bijbehorende psychometrische data: de behaalde scores bij de eindexamens
4. open aanvullend leermateriaal.
Leerlingen kunnen in de applicatie examens oefenen (dat is zeer populair ter voorbereiding op het grote havo eindexamen in de periodes februari - april/mei). De scores werden verzameld in de applicatie in kunnen door leerlingen en hun docenten worden gebruikt om aanpassingen te plegen (interventies) om te verbeteren.

In de proeftuin is de OBK-API ontwikkeld; deze schermt de ingewikkelde SPARQL-queries af en maakt gebruik van de inhoud van het eenvoudig.
De proeftuin is ontwikkeld door Kennisnet en SLO met aanvullende subsidie van het ministerie van OCW.
De proeftuin is volledig in Nederland ontwikkeld, met de ontwikkelpartijen Finalist enTrezorix (specifieke RDF-kennis + infrastructuur) -samen met Jacob Molenaar, Eric Welp en vele andere betrokkenen.

Kennisnet: Henk Nijstad
SLO: Allard Strijker
productowner: Jacob Molenaar

Logo's Kennisnet en SLO

Kennisnet en SLO

Kennisnet
Paletsingel 32
2718 NT Zoeterme Zoetermeer
Netherlands